Giáo án Tin học 7: Học toán với Toolkit Math (Tiết 4)

Giáo án Tin học 7

Giáo án Tin học 7: Học toán với Toolkit Math (Tiết 4) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tuần 27

Tiết: 54

HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng chính của phần mềm.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện được một số lệnh chính từ hộp thoại và từ dòng lệnh.
  • Sử dụng được một số tính năng của phần mềm trong học tập.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (43’) Thực hành các lệnh tính toán đơn giản.

* Tính toán các biểu thức đơn giản:

- Lệnh Simplify;

+ GV: Yêu cầu HS sử dụng cửa sổ dòng lệnh tính các biểu thức sau:

1. 5/6 + 1/5.

+ GV: Thao tác mẫu cho HS thực hiện nhập lệnh.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS hướng dẫn giúp đỡ HS yếu.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác thao tác thực hiện của bạn mình.

+ GV: Hướng dẫn các sai sót mà các em thực hiện.

+ GV: Tương tự như trên cho HS thực hiện các câu sau.

2. 4.8 + 5.3.

3. (4x5 + 6/3)/11.

4. ((3/5)x(12/13) – (24–(3/4)2)).

+ GV: Hướng dẫn thực hiện thao tác thực hành.

+ GV: Cho HS vận dụng giải:

* Tính giá trị các biểu thức sau:

1. 0,24.(-15)/4;

Giáo án Tin học 7: Học toán với Toolkit Math (Tiết 4)

+ GV: Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức về bảng tính để chuyển đổi và thực hiện tính toán.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Hướng dẫn những thao tác sai của các em.

* Vẽ đồ thị đơn giản:

- Lệnh Plot;

+ GV: Yêu cầu HS sử dụng cửa sổ dòng lệnh tính các biểu thức sau:

1. y = 2x – 1;

2. y = x;

3. y = (5/2)x + 3;

4. y = (32/3)+6x +2.

5. y = 4x + 1;

6. y = 3/x;

7. y = 3 – 5x;

8. y = 3x.

+ GV: Làm mẫu một biểu thức cho HS quan sát thực hiện.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Củng cố thao tác thực hiện của các em.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các biểu thức trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các biểu thức.

+ GV: Các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.

+ HS: Xem lại cách sử dụng lệnh đã được học.

+ HS: Thực hiện theo từng cá nhân thao tác và tự sữa lỗi.

1. Simplify 5/6 + 1/5

+ HS: Quan sát các thao tác thực hiện của GV.

+ HS: Thực hiện theo các thao tác mẫu của GV.

+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV.

+ HS: Nhận xét thao tác thực hiện của bạn mình.

+ HS: Chú ý các lỗi xuất hiện trên cửa sổ làm việc.

+ HS: Thực hiện các bài tập của GV đưa ra.

2. Simplify 4*8 + 5*3

3. Simplify (4*5 + 6/3)/11

4. Simplify ((3/5)*(12/13) – (2^4–(3/4)^2))

+ HS: Thực hiện theo các nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Vận dụng kiến thức làm:

+ HS: Nhập lệnh Simplify:

1. Simplify 0.24*(-15)/4

2. Simplify 5/9/(1/11 - 5/22) + 5/9/(1/15 - 2/3)

+ HS: Vận dụng các kiến thức đã học chuyển đổi và nhập biểu thức tính toán.

+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV.

+ HS: Chỉnh sửa các thao tác sai hoàn thiện bài.

+ HS: Xem lại cách sử dụng lệnh đã được học.

+ HS: Thực hiện theo từng cá nhân thao tác và tự sữa lỗi.

Plot y = 2*x – 1

Plot y = x

Plot y = (5/2)*x + 3

Plot y = ((3^2)/3)+6*x +2

Plot y = 4*x + 1

Plot y = 3/x;

Plot y = 3 – 5*x;

Plot y = 3*x.

+ HS: Chú ý các thao tác thực hiện của GV và ghi nhớ.

+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV.

+ HS: Quan sát và nhận biết các lỗi thường mắc.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các biểu thức.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.

* Tính toán các biểu thức đơn giản:

- Nhập theo mẫu:

1. 5/6 + 1/5.

2. 4.8 + 5.3.

3. (4x5 + 6/3)/11.

4. ((3/5)x(12/13) – (24–(3/4)2)).

- Tính giá trị các biểu thức sau:

1. 0,24.(-15)/4;

Giáo án Tin học 7: Học toán với Toolkit Math (Tiết 4)

* Vẽ đồ thị đơn giản:

1. y = 2x – 1;

2. y = x;

3. y = (5/2)x + 3 ;

4. y = (32/3)+6x +2.

5. y = 4x + 1;

6. y = 3/x;

7. y = 3 – 5x;

8. y = 3x.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại các nội dung đã học. Xem trước nội dung bài mới.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

..........................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm