Giáo án Tin học 7: Học vẽ hình hình học động với GeoGebra (Tiết 4)

Giáo án Tin học 7

Giáo án Tin học 7: Học vẽ hình hình học động với GeoGebra (Tiết 4) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tuần 32

Tiết: 63

HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.
  • Biết được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh họa các hình hình học.

2. Kĩ năng: Thao tác được một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (43’) Thực hành các bài tập.

+ GV: Yêu cầu HS vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến.

+ GV: Hướng dẫn HS vẽ hình tam giác ABC.

+ GV: Gọi một HS lên thực hiện vẽ hình tam giác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát và nhân xét.

+ GV: Quan sát các HS thực hiện vẽ hình tam giác.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại trong tâm trong tam giác là giao điểm của ba đường nào?

+ GV: Hướng dẫn HS vẽ đường trung tuyến trong tam giác ABC.

+ GV: Hướng dẫn HS sử dụng các công cụ thích hợp để thực hiện vẽ hình cho đúng và hợp lí.

+ GV: Yêu cầu HS vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H của tam giác.

+ GV: Yêu cầu HS dựng hình tam giác ABC bình thường.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách dựng đường cao trong tam giác.

+ GV: Dựa trên lý thuyết đã học yêu cầu HS sử dụng công cụ phù hợp dựng ba đường cao trong tam giác.

+ GV: Sử dụng công cụ thích hợp, yêu cầu HS tìm ra trực tâm H của tam giác ABC.

+ GV: Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I.

+ GV: Yêu cầu HS vẽ tam giác ABC bất kì.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại đường phần giác trong tam giác được dựng hình như thế nào?

+ GV: Cho HS sử dụng công cụ thích hợp vẽ đường phân giác trong tam giác ABC.

+ GV: Yêu cầu HS tìm ra giao điểm của của 3 đường phân giác trong tam giác.

+ GV: Yêu cầu HS vẽ hình bình hành ABCD.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách dụng hình bình hành.

+ GV: Yêu cầu HS sử dụng các công cụ thích hợp để dựng hình bình hành ABCD.

+ GV: Thao tác mẫu các nội dung trên, yêu cầu HS lên thực hiện.

+ GV: Quan sát, sửa sai cho HS những thao tác khó.

+ GV: Giúp đỡ các em HS yếu thao tác chưa tốt.

+ GV: Yêu cầu một số HS bất kì lên thực hiện các thao tác, kiểm tra kết quả thực hành của các em.

+ GV: Nhận xét các thao tác và kết quả thực hành.

+ HS: Thực hiện khởi động phần mềm, tìm hiểu về bài toán và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Chọn công cụ thích hợp thực hiện vẽ tam giác ABC theo yêu cầu của GV.

+ HS: Một HS lên bảng thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn.

+ HS: Nhận xét các thao tác thực hiện của bạn.

+ HS: Thực hiện thao tác vẽ hình theo yêu cầu của GV.

+ HS: Trọng tâm trong tam giác là giao điểm của ba đường trung tuyến.

+ HS: Chọn công cụ thích hợp tìm trung điểm của ba cạnh trong tam giác. Vẽ các đường trung tuyến trong tam giác. Giao điểm của ba đường trung tuyến là trọng tâm tam giác ABC.

+ HS: Thực hiện bài tập theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV.

+ HS: Nhắc lại các kiến thức cũ đã được học.

+ HS: Sử dụng các công cụ phụ hợp thực hiện dựng hình trong phần mềm.

+ HS: Sử dụng công cụ giao nhau để tìm giao điểm của ba đường cao → trực tâm H của tam giác.

+ HS: Thực hiện thao tác theo yêu cầu của GV.

+ HS: Thực hiện vẽ tam giác ABC bất kì trên phần mềm.

+ HS: Nhắc lại các kiến thức cũ đã được học trong chương trình.

+ HS: Thực hiện công cụ thích hợp để dựng hình theo yêu cầu của GV đề ra.

+ HS: Sử dụng công cụ thích hợp thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Thực hiện bài tập vẽ hình theo yêu cầu.

+ HS: Nhắc lại cách dựng hình bình hành đã được học.

+ HS: Sử dụng các công cụ đã học thực hiện thao tác dựng hình theo yêu cầu.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Làm theo sự chỉ dẫn trực tiếp của GV.

+ HS: Bất kì HS theo yêu câu lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Thực hành theo yêu cầu của GV và sự nhận xét của các bạn khác.

+ HS: Quan sát và sửa chữa những sai sót mắc phải thực hành.

7. Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến.

8. Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H.

9. Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I.

10. Vẽ hình bình hành ABCD.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài thực hành.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn tập các kiến thức đã học chuẩn bị nội dung bài ôn tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

..............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm