Giáo án Tin học lớp 4 - Tuần 24

Giáo án Tin học lớp 4 tuần 24

Giáo án Tin học lớp 4 - Tuần 24 được VnDoc.com sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo, hướng dẫn các thầy cô soạn giáo án điện tử lớp 4, hỗ trợ công tác giảng dạy của các thầy cô hoàn chỉnh và hiệu quả hơn. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

GIÁO ÁN TIN HỌC 4

TUẦN 24 - LỚP 4

BÀI 6: TRÌNH BÀY CHỮ ĐẬM, NGHIÊNG (T1, 2)

I. Mục tiêu:

- HS biết công cụ trình bày chữ in đậm, in nghiêng.

- HS vận dụng và trình bày chữ đậm, chữ nghiêng theo yêu cầu đề bài.

- HS nghe giảng và thực hành hiệu quả.

II. Phương tiện dạy học

- Chuẩn bị của GV: KHBD, sách giáo khoa, phòng máy, phần mềm.

- Chuẩn bị của HS: Sách giáo khoa, tập và dụng cụ học tập.

III. Hoạt động dạy học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

TIẾT 1

1. Ổn định

- GV cho HS ổn định nề nếp và kiểm tra dụng cụ học tập.

2. Kiểm tra bài cũ

- Hãy nêu cách sao chép văn bản? HS thực hành.

- GV nhận xét.

3. Bài mới

a- Giới thiệu bài mới

- GV dẫn dắt HS vào bài mới

b- Các hoạt động

HĐ1: GV giới thiệu công cụ và cách thực hiện chọn chữ đậm, chữ nghiêng.

B Chữ đậm I Chữ nghiêng

- GV cho HS quan sát các câu và yêu cầu HS phân biệt sự khác nhau giữa các câu:

1. Học sinh Trường TH Dầu Tiếng

2. Học sinh Trường TH Dầu Tiếng

3. Học sinh Trường TH Dầu Tiếng

*GV kết luận: Vậy để thực hiện được chữ đậm, nghiêng ta cần thực hiện như sau:

- Chọn phần văn bản muốn trình bày.

- Nháy nút để tạo chữ đậm và nháy nút để tạo chữ nghiêng.

- >Chúng ta có thể tạo chữ đậm bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl +B, tạo chữ nghiêng bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl +I

- GV thực hành mẫu cho HS quan sát.

- GV mở rộng cho HS công cụ U.

2: HS thực hành

- GV yêu cầu một số HS thực hành gõ và tạo chữ đậm, nghiêng theo yêu cầu.

- GV yêu cầu HS thực hành bài T1 trang 93/SGK.

- GV quan sát và nhận xét

HĐ 3: HS vận dụng làm bài tập

- GV hướng dẫn và gọi đại diện lên làm các bài tập B1, B2 trong SGK/trang 94.

3. Củng cố và dặn dò

- GV hệ thống lại nội dung và dặn dò về nhà xem lại bài.

- GV nhận xét tiết học và giáo dục HS.

- Chuẩn bị bài mới: Trình bày chữ đậm, chữ nghiêng (T2).

- Chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập.

- Hát

DỰ KIẾN TRẢ LỜI

- HS trả lời.

- HS thực hành

- Nghe giảng

- Nghe giảng và quan sát

- Chữ bình thường

- Chữ nghiêng hơn chữ thường

- Chữ đậm hơn chữ thường

- Nghe giảng và chép bài

- Quan sát

- Nghe giảng và thực hành

- Làm bài tập

- Nghe giảng

Tiết 2

1. Ổn định

- GV cho HS ổn định nề nếp và kiểm tra dụng cụ học tập.

2. Kiểm tra bài cũ

- Hãy nêu các bước trình bày chữ đậm, chữ nghiêng? Thực hành mẫu

- GV nhận xét.

3. Bài mới

a- Giới thiệu bài mới

- GV giới thiệu bài mới

b- Các hoạt động

HĐ 1: HS ôn lại cách trình bày chữ đậm, nghiêng

- GV chuẩn bị bài tập, yêu cầu HS chọn văn bản và trình bày chữ đậm chữ nghiêng bằng 2 cách theo yêu cầu.

- HS thực hành.

2: HS thực hành

- GV yêu cầu HS thực hành bài tập T2 trang 94- SGK.

- Yêu cầu HS lưu bài

- GV quan sát và nhận xét

4. Củng cố và dặn dò

- GV hệ thống lại nội dung và dặn dò về nhà xem lại bài.

- GV nhận xét tiết học và giáo dục HS.

- Chuẩn bị bài mới: Thực hành tổng hợp.

- Chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập.

- Hát

DỰ KIẾN TRẢ LỜI

- HS trả lời và thực hành

- Nghe giảng

- Nghe giảng và thực hành

- Quan sát và thực hành

- Nghe giảng

Đánh giá bài viết
2 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tin học 4 Xem thêm