Giáo án Toán 2 chương 6 bài 4: Các số từ 101 đến 110

GIÁO ÁN TOÁN 2 - CHƯƠNG 6 CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Giáo án Toán 2 chương 6 bài 4 giúp cho giáo viên tích lũy được một số kĩ năng cần có trong quá trình soạn giáo án giảng dạy. Bên cạnh đó, giúp học sinh biết về các số từ 101 đến 110 gồm các trăm, các chục, các đơn vị, đọc và viết thành thạo các số từ 101 đến 110. Đồng thời, so sánh được các số từ 101 đến 110, nắm được thứ tự các số từ 101 đến 110... Mời quý thầy cô tham khảo!

BÀI 4: CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

I. Mục tiêu:

  • Nhận biết được các số từ 101 đến 110.
  • Biết cách đọc, viết các số từ 101 đến 110.
  • Biết cách so sánh các số từ 101 đến 110.
  • Biết thứ tự các số từ 101 đến 110.

II. Đồ dùng dạy học :

  • GV: Các hình vuông biểu diễn trăm và các hình vuông nhỏ biểu diễn đơn vị.
  • HS: VBT.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: (1 phút) Hát.

2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)

  • - Cho HS viết lại các số tròn chục từ 110 đến 200 vào bảng con. 2 hs lên bảng viết.
  • - Nhận xét ghi điểm.

3. Bài mới :

a) Giới thiệu bài mới: "Các số tròn chục từ 110 đến 200".

b) Các hoạt động dạy học.

Thời Lượng Hoạt động dạy Hoạt động học
10'

Hoạt động 1: Viết và đọc số

Mục tiêu: Giúp hs biết viết và đọc được các số từ 101 đến 110.

GV giới thiệu và đính lần lượt các bộ ô vuông lên bảng.

Hướng dẫn hs cách viết và đọc số từ 101 đến 110 ở bảng kẻ khung sẳn.

Hướng dẫn hs nhận xét và phân tích số.

HS theo dõi.

HS lên bảng viết và đọc số.

HS theo dõi.

Đánh giá bài viết
1 578
Giáo án điện tử Toán 2 Xem thêm