Giáo án Vật lý 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

1 552

Giáo án Vật lý 9

Giáo án Vật lý 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng được trình bày ngắn gọn, khoa học sẽ giúp các em học sinh nắm được định luật bảo toàn năng lượng, nhận biết được trong các thiết bị làm biến đổi năng lượng, năng lượng thu, năng lượng giảm.

Giáo án Vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Giáo án Vật Lý 9 cả năm

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt.

2. Kĩ năng:

- Nắm được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

3. Thái độ:

  • Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
  • Nghiêm túc trong giờ học.

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: Bộ thí nghiệm biến đổi thế năng thành động năng.
  • HS: Ôn lại các kiến thức có liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra:

- Câu hỏi: nêu sự chuyển hóa giữa các dạng năng lượng?

- Đáp án: ta nhận biết được một vật có năng lượng khi nó có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác (nhiệt năng). Và ta nhận biết được điện năng, quang năng, hóa năng khi chúng chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng.

3. Bài mới:

Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung

Hoạt động 1:

GV: làm TN cho HS quan sát

HS: quan sát và thảo luận với các câu hỏi từ C1 → C3

- Đại diện các nhóm trình bày

Các nhóm tự nhận xét, bổ xung cho câu trả lời của nhau.

GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho phần này

HS: đọc kết luận 1 trong SGK

GV: cho HS quan sát thí nghiệm hình 60.2

HS: quan sát và trả lời các câu C4 + C5

GV: gọi HS khác nhận xét

HS: nhận xét, bổ xung cho nhau

GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung cho phần này

I. Sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng Cơ - Nhiệt - Điện:

1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng:

a. Thí nghiệm:

Hình 60.1

C1:

  • Khi viên bi chuyển động từ A đến C: Thế năng → Động năng.
  • Khi viên bi chuyển động từ C đến B: Động năng → Thế năng.

C2: thế năng tại điểm A lớn hơn thế năng tại điểm B.
C3:

  • Thiết bị thí nghiệm trên không cho ta thêm năng lượng so với ban đầu.
  • Trong quá trình viên bi chuyển động, ngoài cơ năng còn có nhiệt năng.

b. Kết luận 1: SGK

Đánh giá bài viết
1 552
Giáo án Vật lý lớp 9 Xem thêm