Giáo trình hóa học dầu mỏ - Ebook

Mở đầu
Chương 1 - Thành phần của dầu mỏ và khí
Chương 2 - Thành phần và tính chất của các phân đoạn dầu mỏ
Chương 3 - Tính chất và những tiêu chuẩn đánh giá dầu mỏ

Theo Edu.vn

Đánh giá bài viết
9 12.689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Học tập Xem thêm