Giáo trình vi sinh vật học (Phần 7) - Ebook

Đây là một bộ tài liệu hữu dụng và đặc biệt cần thiết cho các bạn theo ngành sinh học và các ngành liên quan như công nghệ sinh học. Toàn bộ giáo trình này được xây dựng bởi tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng và các cộng sự của ông.

Đánh giá bài viết
4 3.808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Học tập Xem thêm