Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe - Mẫu số 06 theo Thông tư 15/2014/TT-BCA

1 307

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư 15/2014/TT-BCA

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe đầy đủ và chi tiết, được cập nhật mới nhất hiện nay theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe, mời các bạn cùng tham khảo hoặc download về sử dụng.

Nội dung cụ thể Mẫu số 06 - Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

 

Mẫu số 06
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

 

……..(1)……
......(2).....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Rovoked certificate of license plate registration

XE (Vehicle): …………………. BIỂN SỐ (License plate):………………….

Theo đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của: (3).................

(4)............................................................................................ chứng nhận:

Tên chủ xe (Owner’s full name):....................................................................

Địa chỉ (Address):..........................................................................................

Điện thoại (phone number):............................................................................

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport): ..................cấp ngày.../.../......

tại......................................................................................................................

Đã thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of license plate registration): ................................ đăng ký ngày (Date registration)..............................................

Xe có đặc điểm dưới đây (vehicle of particular)

Nhãn hiệu (Brand): .............................Số loại (Model code):.............................

Loại xe (Type): ...................................Màu sơn (color):........................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ..............Dung tích (Capacity): ...........cm3

Số máy (Engine N0): ......................Số khung (Chassis N0):.........................

Đã thu lại biển số xe (license plate was revoked); chứng nhận đăng ký xe (Registration Certificate)

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không có giá trị để đăng ký xe

(Certificate of license plate registration, license plate is not valid for vehicle registration).

Khi nhượng, bán xe chủ xe phải đến cơ quan (5)..................................................

đang quản lý xe này để rút hồ sơ gốc làm thủ tục sang tên, đổi chủ. (In case vehicle owner wants to sell the vehicle, come to vehicle managing agencise to withdram original documents to change the owner’s name)

Giấy chứng nhận này lập thành 02 bản (This certificate is mede into two copies)

- 01 bản lưu giữ tại cơ quan (one kept at the agency) (6)...................................

- 01 bản giao cho chủ phương tiện (one handed to the owner)

 

.........., ngày (date) .... tháng .... năm ........
.........(7)..........
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

______________

(1) Ở Bộ ghi Bộ Công an; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Công an tỉnh, TP;

(2) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở Tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

(3) Ghi tên chủ xe trong đăng ký xe;

(4) (5) (6) ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở tỉnh, Tp trực thuộc TW ghi Phòng CSGT: ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

(7) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, TP.

Ảnh mẫu số 06 - Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe như sau: 

Mẫu đơn thu hồi đăng ký và biển số xe
Mẫu đơn thu hồi đăng ký và biển số xe mới nhất 2018

Nhằm giúp bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện điện tử VnDoc.com đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập để các bạn tiện theo dõi trên website VnDoc.com. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu khác tại Mục Biểu Mẫu trên trang VnDoc

Đánh giá bài viết
1 307
An ninh trật tự Xem thêm