Mẫu giấy đề nghị đi công tác

1 18.164

Mẫu giấy đề nghị đi công tác

Mẫu giấy đề nghị đi công tác là mẫu giấy được cá nhân người nhân viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để đề nghị về việc được đi công tác nhằm phục vụ cho công việc. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ lý do đi công tác, thời gian và địa điểm công tác, danh sách cán bộ công tác đi cùng.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị đi công tác tại đây.

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Mẫu phiếu đăng ký đi công tác

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

Mẫu giấy đề nghị đi công tác

Mẫu giấy đề nghị đi công tác

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị đi công tác như sau:

Giấy đề nghị đi công tác

Người đề nghị:........................................................Bộ phận:............................................

Lý do đi công tác:.............................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Thời gian:.........................................................................................................................

Nơi đi công tác:................................................................................................................

Danh sách cán bộ đi công tác:

STT

Họ tên

Bộ phận

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp đi công tác dài ngày từ 2 ngày trở lên thì phải có chương trình công tác kèm theo

Phần các chế độ được duyệt:

STT

Loại chi phí

Mức

Số tiền định mức

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ngày......tháng.......năm .......

Người đề nghị

Quản lý

Duyệt

Đánh giá bài viết
1 18.164
Việc làm - Nhân sự Xem thêm