Mẫu Giấy mượn xe

11 31.875

Mẫu Giấy mượn xe

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Giấy mượn xe bao gồm thông tin người mượn, số CMND, địa chỉ ... làm giấy tờ cam kết đảm bảo quyền lợi cho người cho mượn cũng như  tính hợp pháp và dễ dàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mượn xe hay trả xe.

Mẫu hợp đồng thuê xe

Hợp đồng mua bán xe

Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế

Mẫu giấy mượn xe mới nhất
Giấy mượn xe 

Nội dung cụ thể của mẫu giấy mượn xe máy, ô tô được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo được rõ hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
______________

GIẤY MƯỢN XE

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm…….

Tên tôi là:...............................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Số CMND:............................................. ngày cấp:....................... Nơi cấp:...........................

Tôi có mượn của anh/chị:......................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Số CMND:............................................. ngày cấp:............. Nơi cấp:.....................................

Điện thoại:..............................................................................................................................

Một chiếc xe: ......................................................................... cùng tòan bộ giấy tờ đăng ký.

BKS: ................................................................nhãn hiệu.....................................................

Cùng đăng ký mang tên:............................................ Số đăng ký........................................

Cấp ngày:..............................................................................................................................

Tôi hẹn anh/chị ............................................................đến ngày …. tháng….. năm ...........

Sẽ hoàn trả anh/chị .............................................................chiếc xe cùng tòan bộ giấy tờ.

Nếu sai hẹn tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước anh/chị và truớc pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Người cho mượn xe
(Ký, ghi rõ Họ tên)
Người làm chứng
(Ký, ghi rõ Họ tên)
Người mượn xe
(Ký, ghi rõ Họ tên)
Đánh giá bài viết
11 31.875
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm