Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học

Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học mới nhất

Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học là mẫu giấy xác nhận được nhà trường lập ra để xác nhận về việc sinh viên có tham gia buổi học. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ thông tin của học sinh, sinh viên, thời gian tham gia buổi học, nội dung xác nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học tại đây.

Đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học

Mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi họcMẫu giấy xác nhận tham gia buổi học mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận sinh viên có tham gia buổi học như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường...................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM GIA BUỔI HỌC

Kính gửi: Quý giảng viên phụ trách học phần............................................

Họ và tên:....................................................................... Ngày sinh:...............................................

Mã số sinh viên:................................. Ngành học:..........................................................................

Kính đề nghị quý giảng viên xác nhận về việc tôi có tham gia buổi học:

Học phần:........................................................................................................................................

Thời gian:............................................... ngày:................................................................................

Trân trọng kính chào.

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN .............,ngày.....tháng.....năm............

Sinh viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 590
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm