Giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Sinh học THPT tỉnh Quảng Nam

Giới hạn nội dung chương trình thi học kì 1 môn Sinh học THPT tỉnh Quảng Nam

Giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Sinh học THPT tỉnh Quảng Nam vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn Sinh học nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Sinh học THPT tỉnh Quảng Nam là nội dung chương trình thi học kì 1 môn Sinh học THPT được Sở Giáo dục và Đào tại Quảng Nam biên soạn. Bài viết nêu rõ nội dung giới hạn chương trình thi học kì 1 của 3 khối lớp 10, lớp 11, lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM 2019-2020

(Kèm theo Công văn số 2070/SGDĐT-GDTrH ngày 02/12/2019 của Sở GDĐT Quảng Nam)

Nội dung kiểm tra từ tuần 1 đến tuần 16 (thực học).

MÔN: SINH-10

(Bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, giảm tải của Bộ Giáo dục)

Phần một. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 2. Các giới sinh vật

Phần hai. SINH HỌC TẾ BÀO

Chương I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài 5. Prôtêin

Bài 6. Axit nucleic

Chương II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
Bài 7. Tế bào nhân sơ

Bài 8+9+10. Tế bào nhân thực

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.

(Dùng lý thuyết để giải thích hiện tượng)

Chương III . CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.

(Dùng lý thuyết để giải thích hiện tượng)

Bài 16. Hô hấp tế bào

--------------------------------------------------------------------------------------------

MÔN: SINH-11

(Bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, giảm tải của Bộ Giáo dục)

Phần bốn. SINH HỌC CƠ THỂ

Chương I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Bài 3. Thoát hơi nước

Bài 8. Quang hợp ở thực vật

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở TV

B- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15+16. Tiêu hóa ở động vật

Bài 17. Hô hấp ở động vật

Bài 18+19. Tuần hoàn máu

Bài 20. Cân bằng nội môi

Chương II. CẢM ỨNG

A- Cảm ứng ở thực vật

Bài 23. Hướng động

Bài 24. Ứng động.

--------------------------------------------------------------------------------------------
MÔN: SINH-12

(Bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, giảm tải của Bộ Giáo dục)

Phần năm. DI TRUYỀN HỌC

Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 1. Gen, mã di truyền, quá trình nhân đôi ADN

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

Bài 3. Điều hòa hoạt động của gen

Bài 4. Đột biến gen

Bài 5. NST và đột biến cấu trúc NST

Bài 6. Đột biến số lượng NST

Chương II. TÍNH QUI LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 8. Quy luật của Menđen: QL phân li

Bài 9. Quy luật của Menđen: QL phân li độc lập

Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Bài 15. Bài tập chương I, chương II

Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 16 +17. Cấu trúc di truyền của quần thể

Chương IV. ỨNG DỤNG CỦA DT HỌC

Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen

Chương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 21. Di truyền y học

Bài 22. Bảo vệ vốn gen loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

-------------------------------------------------------------------------------------------

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Sinh học THPT tỉnh Quảng Nam, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Sinh học. Bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 12 Xem thêm