Gợi ý chuẩn bị hội nghị chi hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021

2 1.403

Gợi ý chuẩn bị hội nghị chi hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày hội nghị chi hội phụ nữ đang đến gần chính vì vậy mà ngay từ bây giờ cần phải lên công tác chuẩn bị cho ngày đại hội chi hội phụ nữ được diễn ra một cách hoàn hảo nhất, chính vì điều này mà VnDoc.com muốn gửi tới các bạn bản gợi ý chuẩn bị hội nghị chi hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021, mời các bạn cùng xem và tải về.

Sổ chi tiết bán hàng

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường

Mẫu lời cảm ơn dùng trong đám tang lễ

Gợi ý chuẩn bị hội nghị chi hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 -2021

I. QUY TRÌNH CHUẨN BỊ

 • Căn cứ kế hoạch của Hội LHPN phường, họp cán bộ chi hội chuẩn bị các nội dung hội nghị, các văn bản có liên quan (Theo danh mục tài liệu) Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị
 • Dự kiến số lượng đại biểu dự hội nghị (Chi hội dưới 100 họp toàn thể hội viên, chi hội đông hội viên có thể dự kiến phân bổ số lượng để các tổ bầu đại diện hội viên dự hội nghị)
 • Dự kiến số lượng cán bộ chi hội, chi hội trưởng, chi hội phó
 • Báo cáo Chi bộ và Hội LHPN phường xin ý kiến chỉ đạo
 • Chuẩn bị các điệu kiện cần thiết: Khai thác kinh phí hỗ trợ, chuẩn bị hội trường, khẩu hiệu, âm thanh loa đài, phần thuởng hội viên tiêu biểu (Nếu có)
 • Phân công cán bộ, hội viên tham gia chuẩn bị tổ chức và điều hành hội nghị
 • Thông báo nội dung hội nghị chi hội. Mời Đại biểu và hội viên về dự hội nghị trước 05 ngày tổ chức

Gợi ý chuẩn bị hội nghị chi hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021

II. VỀ NHÂN SỰ CÁN BỘ CHI HỘI

1. Tiêu chuẩn cán bộ chi hội

 • Có tinh thần yêu nước, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không lãng phí, có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực. Có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, ham học hỏi, cầu tiến bộ. có tinh thần đoàn kết.
 • Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có khả năng phối hợp, vận động, thuyết phục phụ nữ và quần chúng; được hội viên, phụ nữ tín nhiệm.
 • Có khả năng triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Hội LHPN Có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, tự nguyện vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Số lượng cán bộ chi:

 • Tùy theo tình hình hội viên và số tổ phụ nữ để đưa ra số lượng bầu Ban cán bộ chi hội cho phù hợp. Nên có chi hội trưởng, 1 đến 2 chi hội phó, thủ quỹ, kế toán, thư ký chi hội
 • Việc chọn lựa cán bộ chi hội, chi hội trưởng, chi hội phó có sự thống nhất, hướng dẫn chỉ đạo của Hội LHPN cơ sở và ban chi ủy khối phố
 • Việc bầu cử được tiến hành theo quy chế bầu cử của Hội LHPN

3. Về giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội LHPN phường (nếu có cơ cấu phân bổ) nên là đồng chí Chi hội trưởng

III. DỰ KIẾN PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ

 • Bầu chủ tọa hội nghị số lượng từ 1 đến 3 thành viên để phân công điều hành từng nội dung cụ thể
 • Xây dựng kịch bản điều hành hội nghị của từng thành viên được phân công đảm bảo chất lượng điều hành hội nghị.
 • Bầu thư ký hội nghị có khả năng ghi chép, tổng hợp diễn biến hội nghị và dự thảo nghị quyết hội nghị
 • Việc điều hành bám sát theo chương trình hội nghị (Theo văn bản)

IV. CHUẨN BỊ VĂN BẢN

1. Về Báo cáo của chi hội dựa theo bố cụ hướng dẫn chung, tuy nhiên trong các nội dung kết quả trên cơ sở những kết quả thực tế chi hội đã thực hiện, đánh giá rõ những tác động, đóng góp vào các phong trào tại khu phố, địa phương. Phần phương hướng của chị hội lưu ý các chỉ tiêu phù hợp tình hình phụ nữ cơ sở, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, lựa chọn các vấn đề cần tập trung thực hiện.

2. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Hội LHPN phường và dự thảo Điều lệ hội sửa đổi, văn kiện của TW Hội LHPN Việt Nam có thể gửi văn bản chia nhóm thảo luận và tranh thủ các hội viên có khả năng thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp trước, sau đó tổng hợp báo cáo với hội nghị.

3. Phân công hội viên phát biểu ý kiến tham luận để hội viên có sự chuẩn bị chu đáo

4. Chuẩn bị các văn bản, mẫu biểu theo hướng dẫn.

Đánh giá bài viết
2 1.403
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm