Gợi ý trả lời chủ đề cuộc thi viết tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam”

1 8.306

Gợi ý trả lời Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam - Lào

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết gợi ý trả lời chủ đề cuộc thi viết tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam” để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ những nội dung chính để trả lời cho 12 chủ đề của cuộc thi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

Gợi ý trả lời 12 chủ đề Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam - Lào

Chủ đề 1: Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (5/9/1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

Yêu cầu bài dự thi phải nêu được:

Các yếu tố hình thành và phát triển dựa trên những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị và xã hội; truyền thống chống giặc ngoại xâm của hai dân tộc và tinh thần tự nguyện phối hợp chiến đấu của nhân dân hai nước, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đặt nền móng và được phát triển không ngừng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và bọn can thiệp Mỹ ở Đông Dương.

Bối cảnh lịch sử và những đòi hỏi của cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung cần phải củng cố, phát triển quan hệ ngoại giao của hai nước nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp do sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào các nước Đông Dương. Từ đó, tiếp tục gắn kết hai dân tộc lại với nhau trên cùng một trận tuyến chống lại kẻ thù chung.

Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm vóc lịch sử to lớn trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam

Góp phần tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai dân tộc tiến lên một tầm cao mới. Nhờ đó, đã giải quyết được những khó khăn, thử thách mới với nhiều diễn biến phức tạp do sự can thiệp ngày càng sâu của Mỹ vào các nước Đông Dương.

Khẳng định đường lối nhất quán, đúng đắn trong mối quan hệ chiến lược của hai Đảng và nhân dân hai nước; đảm bảo sự thống nhất về đường lối chính sách, quân sự, để hai dân tộc tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra.

Là cơ sở vững chắc để quân dân hai nước tiếp tục sát cánh bên nhau chiến đấu và giành nhiều thắng lợi mới trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, giành độc lập tự do cho mỗi nước.

Chủ đề 2: Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược, chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963 – 1975)

Yêu cầu bài dự thi phải nêu được:

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung, được lãnh tụ Nguyễn Quốc Ái - Hồ Chí Minh đặt nền móng, đã phát triển không ngừng qua các thời kỳ lịch sử từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); cuộc đấu tranh thực hiện hiệp định Giơnevơ, chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ, thiết lập quan hệ ngoại giao (1954 – 1962)

Nêu bật được quá trình liên minh chiến đấu của hai dân tộc qua các giai đoạn từ 1963 – 1975; Xây dựng vùng giải phóng Lào, xây dựng tuyến vận tải chiến lược Tây Trường Sơn, từng bước đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt ở Lào và chiến tranh cục bộ ở Việt Nam (1963 – 1968); đánh thắng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ ở miền Nam, Việt Nam và chiến tranh đặc biệt tăng cường ở Lào (1969 – 1973); phối hợp đẩy mạnh đấu tranh giành thắng lợi hoàn toàn (1973 – 1975)

Trong giai đoạn này, quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam phát triển lên đỉnh cao của hình thức liên minh chiến lược trực tiếp chống đế quốc, trở thành mẫu mực về tình đoàn kết, chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực

Thủy chung với tình hữu nghị truyền thống, trung thành với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ đến mức cao nhất cả về vật chất lẫn tinh thần cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân các bộ tộc Lào. Đáp lại, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, hết lòng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc trường chinh đầy gian khổ ấy, quân tình nguyện Việt Nam đã cùng Quân đội giải phóng nhân dân Lào mở nhiều chiến dịch cùng hàng loạt trận chiến đấu thắng lợi, đánh bại từng bước chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, rồi “Chiến tranh đặc biệt tăng cường” của Mỹ ở Lào, làm cho đế quốc Mỹ phải phân tán lực lượng đối phó, góp phần hỗ trợ đắc lực, tạo thời cơ thuận lợi cho các bước chuyển biến của chiến tranh cách mạng ở Việt Nam, tạo đà phát triển đi lên của cách mạng Campuchia, dẫn tới thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975.

Từ thực tiễn đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam – Lào, trong những năm tháng chiến tranh chống kẻ thù chung đã để lại một số bài học lịch sử, rất cần chắt lọc, vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Chủ đề 3: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phom – vi – hẳn , Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

- Yêu cầu bài dự thi phải nêu bật được công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vai trò là người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Đặc biệt, nêu được sự lãnh đạo, chỉ đạo và tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng, vun đắp và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu của quân và dân hai nước chống thù chung qua các thời kỳ lịch sử. Bên cạnh đó, cần làm rõ tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân Lào và những tình cảm quý báu của nhân dân Lào dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đối với Chủ tịch Cayxỏn Phom – vi – hẳn bài dự thi phải nêu được quá trình hoạt động của đồng chí từ thời niên thiếu tới lúc trưởng thành; tinh thần học tập và đấu tranh của đồng chí trên đất Việt Nam những thập kỉ đầu của thế kỷ XX. Đặc biệt, phải làm rõ được những cống hiến của đồng chí sau khi trở thành đảng viên của Đảng, trong đó, nhấn mạnh đến mối quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Cayxỏn Phom – vi – hẳn và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như với các thế hệ cán bộ lãnh đạo Việt Nam qua những thời cách mạng. Cuối cùng cần phải khẳng định, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phom – vi – hẳn là một trong những người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

- Đối với Chủ tịch Xuphanuvong: Bài dự thi cần phải khẳng định đây là một nhân vật đặc biệt, một biểu tượng của mối quan hệ và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, trong đó nêu bật quá trình sinh ra và lớn lên trong Hoàng cung Lào, sớm gắn bó và để lại nhiều dấu ấn đậm nét với cách mạng Việt Nam qua một số công trình thiết kế thời kỳ Hoàng thân là kĩ sư hoạt động trên đất Việt Nam những thập kỷ đầu của thế kỷ XX, đặc biệt phải làm rõ được mối quan hệ gắn bó giữa Hoàng thân với Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi. Tiếp đó, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này, cần nhấn mạnh những tình cảm tốt đẹp mà Hoàng thân dành cho các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào; những cống hiến xuất sắc của Hoàng thân trên cương vị là Chủ tịch nước trong xây dựng mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam.

- Đối với lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, bài dự thi cần nhấn mạnh vai trò của các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam ở cả quá khứ, hiện tại, trong đó nhấn mạnh các hoạt động thông qua những cuộc gặp cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước nhằm thống nhất về chủ trương, đường lối trong xây dựng, vun đắp mối quan hệ đặc biệt.

Chủ đề 4: Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được ký kết ngày 18.7.1977.

Bài dự thi phải nêu bật được sự phát triển trong quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện cả về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục... Đây là đặc điểm quan trọng nhất, chi phối dẫn tới sự thay đổi về chiến lược trong nội dung, phương thức và các nguyên tắc quan hệ giữa hai quốc gia - dân tộc, nâng quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Bài viết lựa chọn vấn đề, đáp ứng mục đích, yêu cầu trên. Trong đó, tập trung phản ánh tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện, phát triển trên các giai đoạn:

Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn khảo nghiệm, mở đường đổi mới (1976 -1986). Trong đó, phải tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định xây dựng đất nước, từng bước mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện (1976 – 1981). Những năm đầu tìm tòi khảo nghiệm con đường đổi mới (1982 – 1986)

- Nêu bật những sự kiện quan trọng đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam lên tầm cao mới. Đặc biệt là sự kiện hai nước đã thỏa thuận ký kết các Hiệp ước và ra Tuyên bố chung, tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.

- Nêu bật tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (được ký ngày 18.7.1977) là Hiệp ước toàn diện đặc biệt quan trọng mang tính chiếc lược, là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để củng cố và tăng cường lâu dài, bền chắc tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

- Hiệp ước khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt liên minh đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc không chỉ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh. Việc ký kết Hiệp ước còn có ý nghĩa quốc tế trong sáng giữa hai nước đang cùng hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội và phát huy ảnh hưởng tích cực trong khu vực.

- Việc triển khai quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào về các mặt, đặc biệt là các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh

Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (1986 -2017):

-Nêu rõ bối cảnh quốc tế và khu vực, những chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào; những thành tựu về củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện trong giai đoạn đầu công cuộc đổi mới của hai nước Việt Nam – Lào (1986 – 1996)

-Nêu rõ yêu cầu mới, nội dung và những thành tựu của sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới (1996 – 2017) là yếu tố quyết định trong việc củng cố và phát triển, tạo tiền đề cho việc tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ đề 5: Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam –Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Yêu cầu bài dự thi phải phản ánh trung thực, khách quan, đúng với những gì lịch sử diễn ra. Đó có thể là một kỷ niệm thời trận mạc; Những trang hồi ức sâu nặng nghĩa tình; Những tình cảm gắn bó, thắm thiết giữa cán bộ, chiến sĩ Việt Nam với quân dân Lào trong những năm kháng chiến; Những ấn tượng sâu sắc về thành tựu của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Chủ đề 6: Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam – Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

Bài dự thi phải khái quát được những thành tựu:

- Trong giai đoạn 1977 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực và sự đoàn kết quyết tâm cao, hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành công lớn trên mọi lĩnh vực: Về lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại; Lĩnh vực quốc phòng – an ninh; Quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật; Về hợp tác giữa các địa phương và ngoại giao nhân dân.

Đó thực sự là những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong thời kỳ mới dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ đề 7: Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Bài dự thi phải nêu và phân tích được kinh nghiệm chủ yếu:

Thứ nhất: Phải xác định đúng đắn hệ thống quan điểm lý luận về mối quan hệ dân tộc và quốc tế trong thời đại mới giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Thứ hai: Phải xác định nội dung, phương thức xây dựng quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là cụ thể hóa hệ thống quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin về quan hệ quốc gia và quốc tế trong điều kiện cụ thể của hai nước để hướng dẫn hoạt động của Đảng, của hệ thống chính trị và quân, dân hai nước Việt Nam – Lào nhằm đạt tới mục tiêu cách mạng do hai bên xác lập.

Thứ ba: tình cảm cách mạng thủy chung, trong sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào là một nhân tố trọng yếu tạo nên độ bền vững và phát triển của mối quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Thứ tư: Khai thác, phát huy các nhân tố, điều kiện cần thiết để xây dựng, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Chủ đề 8: Tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên chặng đường phát triển mới.

Yêu cầu Bài dự thi phải chuyển tải được các nội dung:

- Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước; là quy luật tồn tại và phát triển của cả hai nước ở hiện tại và tương lai.

- Gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam chính là gìn giữ thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ quân dân hai nước đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của hai nước; gìn giữ truyền thống và bản sắc tốt đẹp của nhân dân hai nước được lưu truyền qua nhiều thế hệ; gìn giữ công cuộc xây dựng đất nước và cuộc sống ấm no mà nhân dân hai nước đang thụ hưởng.

- Gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là mong muốn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước vì sự phát triển bền vững; là góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động hòng xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

- Đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của hai nước, gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn liền và quyết định tới mọi thành công của mỗi người trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của thế hệ trẻ.

Chủ đề 9: Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào

- Về nền văn hóa Lào:

+ Lào có nền văn hóa được hình thành từ lâu đời, không ngừng bồi tụ, phát triển theo thời gian; rất phong phú và đa dạng.

+ Văn hóa Lào nằm trong cơ tầng văn hóa Đông Nam Á nên mang những đặc trưng chung của văn hóa Đông Nam Á.

+ Tuy có những nét chung của văn hóa Đông Nam Á nhưng văn hóa Lào có rất nhiều nét riêng biệt, đó là bản sắc văn hóa của dân tộc Lào về văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của người Lào.

- Về đất nước:

+ Đất nước Lào có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Đông Dương và Đông Nam Á

+ Lào là một đất nước thanh bình, thiên nhiên hùng vĩ và giàu tài nguyên.

+ Đất nước Lào có truyền thống lịch sử lâu đời, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm anh dũng kiên cường

- Về con người:

+ Nhân dân Lào cần cù, chăm chỉ và ham học hỏi

+ Có tinh thần vươn lên khắc phục khó khăn trong lao động sản xuất cũng như chống giặc ngoại xâm

+ Có tinh thần cố kết dân tộc cao và tinh thần quốc tế trong sáng, đặc biệt với nhân dân Việt Nam

Chủ đề 10: Cần làm gì để giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

Yêu cầu Bài dự thi phải nêu được những nội dung sau:

Để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào chúng ta cần phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và nhân dân hai nước trên cơ sở những kinh nghiệm được đúc kết trong lịch sử và tăng cường đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực.

+ Hợp tác trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại: Đây là lĩnh vực hợp tác đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam. Do vậy, hai bên phải thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thông báo cho nhau tình hình phát triển của mỗi nước và cùng nhau trao đổi, hợp tác giải quyết những vấn đề liên quan đến mối quan hệ đặc biệt cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực hai nước quan tâm, từ đó nâng tầm mối quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam cho phù hợp với tình hình mới.

Phải tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Trước sự biến đổi mạnh mẽ của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là trước những âm mưu, thù đoạn của các thế lực thù địch và phản động, việc tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh trong tình hình cách mạng mới là việc làm tiên quyết để gìn giữ và phát huy tình cảm hữu nghị và tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam – Lào đã được hun đúc quan hàng nghìn năm lịch sử.

Phải đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển các mạng hai nước và mối quan hệ Việt Nam – Lào ở cả hiện tại và tương lai. Trên tinh thần đó, chính phủ hai nước Việt Nam và Lào cần đẩy mạnh hợp tác thông qua các Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật hàng năm và từng giai đoạn, tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Khi kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện sẽ tác động tương hỗ cho các mối quan hệ giữa hai nước.

Với những thành tựu đã đạt được, quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai nước đang trở thành yếu tố quyết định trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, tạo tiền đề cho việc tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam lên tầm cao mới.

+ Phải thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa các địa phương và nhân dân hai nước. Quan hệ giữa các địa phương và nhân dân hai nước không chỉ diễn ra ở các tỉnh có chung đường biên giới mà cần được đẩy mạnh thông qua sự kết nghĩa giữa các tỉnh. Đặc biệt, thông qua Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và qua các Chi hội Hữu nghị ở các tỉnh, quan hệ giữa nhân dân hai nước phải được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đi cùng với đó, phải tích cực tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hai nước hiểu rõ về lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, trước mắt là tuyên truyền và cổ vũ nhân dân hai nước tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam

Chủ đề 11: Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam

Yêu cầu bài dự thi phải truyền tải được các nội dung:

- Âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

- Những biện pháp nhận diện, đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mỗi nước.

- Gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; khắc phục kịp thời những yếu kém, bất cập hiện nay vừa là mong muốn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước vì sự phát triển bền vững; vừa là góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động hòng xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Chủ đề 12: Tại sao hai dân tộc Việt Nam – Lào phải yêu thương, gắn bó chặt chẽ với nhau

Sở dĩ hai dân tộc Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau:

- Vì quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian khổ, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã trở thành quy luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước; cùng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với nhân dân hai nước Việt Nam, Lào quan hệ đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được.

- Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế mà nhân dân hai nước đang tiến hành đã tạo ra những xung lực mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu khách quan về gia tăng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam với những phương thức mới và những nội dung mới, do đó hai dân tộc cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, cùng đạt được những mục đích đề ra của cách mạng hai nước.

- Trước sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, các thế lực thù địch và phản động đang tìm mọi cách xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Do vậy, hơn lúc nào hết, hai dân tộc phải yêu thương, gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng nhau đoàn kết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước cảu nhân dân hai nước.

- Trong bối cảnh đoàn kết hợp tác rộng mở trên thế giới hiện nay, xuất hiện nhiều hình thức liên kết hợp tác song phương và đa phương với nhiều mục đích khác nhau, do vậy hai dân tộc Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam cần gắn bó chặt chẽ bên nhau, cùng nhau xây đắp mối quan hệ đặc biệt, trở thành một mẫu mực về tình đoàn kết quốc tế trong lịch sử thế giới đương đại, đồng thời cũng vì sự phát triển bền vững của mỗi nước.

Đánh giá bài viết
1 8.306
Thủ tục hành chính Xem thêm