Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

http://edu.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy