Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy