Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

http://www.solienlacdientu.hanoi.gov.vn

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy