Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://www.adobe.com/products/presenter.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy