Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://www.facebook.com/groups/745766909240671/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy