Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://www.facebook.com/groups/Tai.lieu.hoc.tap.lop.11.VNDOC/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy