Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://baohiemxahoi.gov.vn/gioithieu/Pages/tai-ung-dung-vssid.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy