Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập