Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hanoi.vnpt.vn

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy