Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/mau-c03-ts-bien-ban-tham-dinh-so-lieu-thu-bhxh-bhyt-bhtn-bhtnld-bnn-136732

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy