Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/mau-cong-van-dang-ky-danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-mien-thue-117761

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy