Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/mau-cong-van-de-nghi-hoan-thue-xuat-nhap-khau-116211

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy