Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/mau-so-bvntd-02-so-lieu-ket-qua-cac-hoat-dong-ngay-quyen-cua-nguoi-tieu-dung-192669

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy