Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-100-2019-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-191251

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy