Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-29-2019-nd-cp-167219

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy