Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-30-2019-nd-cp-167865

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy