Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-33-2020-nd-cp-196142

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy