Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-so-138-2013-nd-cp-77501

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy