Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-quyet-04-2019-nq-hdtp-174459

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy