Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-quyet-23-nq-cp-2019-168809

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy