Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/cach-dang-nhap-chuong-trinh-tap-huan-va-boi-duong-giao-vien-199888

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy