Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/cong-van-1569-bhxh-tckt-ve-chuyen-tien-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-vao-tai-khoan-nguoi-khac-125554

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy