Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/cong-van-5121-tct-cs-giai-dap-vuong-mac-ve-le-phi-truoc-ba-103452

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy