Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/cong-van-xin-giam-so-thue-tndn-va-an-han-thue-197231

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy