Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/danh-muc-bieu-mau-chung-tu-ke-toan-theo-thong-tu-77-2017-tt-btc-133311

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy