Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/file-excel-tinh-tien-bao-hiem-xa-hoi-1-lan-197411

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy