Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/giay-xac-nhan-sinh-vien-co-tham-gia-buoi-hoc-96874

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy