Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/hoi-nghi-toan-quoc-trien-khai-noi-dung-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xii-158955

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy