Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-12-154553

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy