Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/luat-hinh-su-so-37-2009-qh12-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-bo-luat-hinh-su-58266

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy