Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/luat-to-chuc-quoc-hoi-sua-doi-2019-186572

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy