Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/luat-xuat-nhap-canh-so-47-2014-qh13-85672

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy