Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/phieu-ban-giao-nhiem-vu-giam-sat-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-dua-vao-kho-56041

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy