Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-16-2008-qd-bgddt-171044

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy