Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-1629-qd-ttg-2019-188557

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy