Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-1725-qd-bgtvt-2019-184328

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy